ฝ่ายพัสดุ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
  • รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ รอจำหน่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียด

 

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนจากงานจ้างก่อสร้างอาคารศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนจากงานจ้างก่อสร้างอาคารศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
  • รายการวัสดุรื้อถอนจากงานจ้างก่อสร้างอาคารศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียด