ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม สรงน้ำพระ สมมาอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีรดน้ำขอพร “สรงน้ำพระ สมมาอาวุโส” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.09 น. พิธีบำเพ็ญกุศล “มนุษย์กตัญญู” สู่บูรพ-คณาจารย์ รวมถึงนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และอดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส มาร่วมในพิธีหลายท่าน ณ ลานบุญชั้น 6 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม