คอนเสิร์ต “โฮม ฮีต ฮอย คอนเสิร์ต”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด คอนเสิร์ต “โฮม ฮีต ฮอย คอนเสิร์ต” ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชานำเสนอผลงานดนตรี ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยลัยราชภัฏมหาสารคาม ชมฟรีตลอดงาน