กิจกรรมเครื่องเคลืบดินเผารากุ ครั้งที่ 10งานตลาดนัดศิลปะ @Art 5

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องเคลืบดินเผารากุ ครั้งที่ 10 บรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ เตาเผาและงานรากุ” และงานตลาดนัดศิลปะ @Art 5 ห้องประชุมช่อพะยอม 3 และถนน 100 ปี อุโมงค์ต้นไม้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม