ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับนักศึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่าน https://www.facebook.com/husocrmu.mahasarakham/videos/806763903582160 จากสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:RMU. และ facebook คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม